รวบรวมเรื่องราวของ Stuxnet

**** บทความจาก blog เก่าเขียนเมื่อ 1/2012**** ถามว่าหนอนคอมพิวเตอร์ตัวไหนที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ ถามว่าหนอนคอมพิวเตอร์ตัวไหนที่โจมตีระบบคอมพิวเตอร์และส่งผลทางกายภาพ (เล่นจริง เจ็บจริง :)) ถามว่าหนอนตัวไหนสามารถโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน ถามว่าหนอนคอมพิวเตอร์ตัวไหนใช้ 4 ช่องโหว่ 0day  + 1 ช่องโหว่ธรรมดาของ OS ในการโจมตีเพียงครั้งเดียว แน่นอนชื่อนี้คือตำนาน Stuxnet 🙂 สำหรับบทความนี้ยาวโครตๆผมทำเป็น Paper ไว้เลย ใน Paper ก็ประกอบไปด้วยการทำงาน Stuxnet การแพร่กระจาย, ช่องโหว่ที่ใช้,…