Month: April 2017

สรุปโค้ดโจมตีช่องโหว่ที่หลุดมาจาก NSA และคลิป Fuzzbunch with meterpreter

เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมี hacker กลุ่มหนึ่งชื่อว่า The Shadow Brokers อ้างว่าขโมยเครื่องมือเจาะระบบจาก NSA ซึ่งจากข่าวเก่าๆเราอาจจะเคยได้ยินว่า Edward Snowden เคยออกมาพูดว่า NSA นี้มีเครื่องมือในการเจาะระบบเพื่อใช้ในงานสงครามไซเบอร์มากมายทำกันเป็นจริงเป็นจัง การที่โค้ดพวกนี้หลุดออกมาก็เป็นการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง อเมริกาใช้อาวุธทางไซเบอร์เพื่อหาข่าวและโจมตีเป้าหมายจริง หลังจาก hacker กลุ่มนี้ได้เครื่องมือเจาะระบบมาแล้วก็เอามาประมูลขาย 1 ล้าน Bitcoins พร้อมกับปล่อยเครื่องมือโจมตี firewall, router บางส่วนเพื่อพิสูจน์ว่ามีของจริง แต่แล้วก็ต้องอกหักเพราะไม่มีคนร่วมประมูลเท่าที่ควร เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมานี้ hacker…