How to Metasploit

หลังจากที่ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ และวิธีใช้ ของ Metasploit กันไปแล้วในบทความนี้ผมคิดว่าอาจจะมีบางคนติดปัญหาว่าจะหา Exploit อื่นๆได้อย่างไร จะใช้ยังไงและผลของ Exploit แต่ละอันเป็นยังไง แต่เนื่องจาก Exploit มีเป็นจำนวนมาก ผมคงไม่มีปัญญาจะมานั้งสองกันทีละ Exploit หรอกครับ ผมเลยคิดว่าจะให้แนวทางให้ท่านไปตกปลาแทนการนำปลามาให้ท่านละกัน (ไม่แน่ผมอาจกำลังสอนจรเข้หาปลาก็ได้ ^^) Metasploit มี Exploit อะไรบ้างและอยากรู้ว่า Exploit ใช้ยังไงและทำอะไรได้บ้าง ? เราเริ่มจากเปิด Metasploit…

How To SQL Injection แบบเบิร์ดๆ

มาเริ่มกันเลย 1.พื้นฐาน ภาษา SQL ผมจะสอนแค่คำสั่งพื้นฐานบางคำสั่งเท่านั้นนะครับ 1.1 คำสั่งในการหยิบข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง >>>> SELECT คอร์ลัมของตาราง X FROM ตาราง X 1.2 คำสั่ง UNION เป็นคำสั่งช่วยในการหยิบข้อมูลมากกว่า 1 อย่าง ตัวอย่าง เช่น SELECT คอร์ลัมของตาราง X FROM ตาราง X UNION SELECT…