How to Sidejacking + Arpspoof

มาเริ่มกันเลย ในการทดลองนี้ผมได้ทำการทดลองในวง Lan เดียวกัน โดยให้เพื่อนเปิดเครื่องหนึ่ง Login เข้าสู้ระบบ G-Mail ส่วนผมก็เปิดขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะดักจับและขโมย Cookies&Session ID เริ่มจากทำการติดตั้งเครื่องมือที่จะใช้ Hack ก่อนเลยโดยโปรแกรม Switch Sniffer ติดตั้งแบบติดตั้งโปรแกรมธรรมดาส่วน Ferret กับ Hamster ให้ทำการสร้าง Folder C:\sidejacking และ copy ทั้งสองโปรแกรมนี้ไปใส่ไว้ใน Folder  C:\sidejacking หลังจากนั้นให้เครื่องเพื่อนผม login เข้าสู่ระบบ G-mail…