encryption

การเข้ารหัส Email ด้วย Thunderbird + Enigmail + GPG4win

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ผมจะเขียนถึงวิธีการเข้ารหัสเมล์ในส่วนเนื้อหาภายในเมล์ไม่ใช่ channal ในการส่งเมล์หรือพูดง่ายๆคือเอาเนื้อหารวมถึงไฟล์แนบในเมล์ไปทำการเข้ารหัสก่อนที่จะส่งออกไปนั้นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กันปกติในองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยหรือใช้ส่วนตัว และโดยเฉพาะองค์กรที่ให้บริการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ประโยชน์จากการเข้ารหัสแบบนี้คือ 1. เพื่อให้เนื้อหาในเมล์เป็นความลับ แม้กระทั้งผู้ให้บริการ email เช่น Gmail,  Hotmail, NSA, … ไม่สามารถอ่านเมล์ของเราได้ หมายความว่าแม้กระทั้ง hacker ได้ username, password gmail ของเราไปก็ไม่สามารถอ่านเนื้อหาในเมล์ได้ถ้าไม่มี passphrase และ private key ของเรา 2.…