SQL Injection Dorks To Find Vulnerable

แล้วจะรู้ได้ยังไงละว่าเว็บไหนมีช่องโหว่นี้ ? วิธีใช้ก็คือเลือกมาสัก Dork แล้วเอาไป Search ใน Google แล้วเปิดเว็บขึ้นมาดูแล้วลองใส่ เครื่องหมาย ‘ หลังตัวแปรดูถ้า error ก็ถือว่ามีลุ้นต่อไป ^^ เอาละลองเลยครับ inurl:index.php?id= inurl:trainers.php?id= inurl:buy.php?category= inurl:article.php?ID= inurl:lay_old.php?id= inurl:declaration_more.php?decl_id= (more…)