รูป

PicKKU 1.0 (Android App) + Source Code

สำหรับ App นี้ประโยชน์ที่สำคัญกว่าเอาไว้ส่องสาวๆ คือ Source Code ที่มีหลาย Functions ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของผู้อ่าน เช่น ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Internet, QueryString, Imageview, Menu, Activity,Regex บลาๆๆ หาเอาใน Code ละกัน:D Downloads : http://www.mediafire.com/?w6j7z9igndwiogb MD5:fb291f3b17e940dc60f0af6ab6d3ff57 Sha1:66f8f3c896e1ec2344727f20d2357ed6a94158a0   Review:   (more…)