IT Security Audit

IT Regulations and Compliance Audit

Secure Your Business with Our Expert IT Audit Services

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้าน IT อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกปรับ ถูกดำเนินคดี หรือสูญเสียความน่าเชื่อถือจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริการ IT Audit ของเราพร้อมเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบระบบ IT ของคุณอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่สำคัญ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ เราพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัย และ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน IT ไปพร้อมๆ กับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

บริการ IT Audit ของเรามีให้เลือกหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ได้แก่:

  1. บริการที่ปรึกษาตามประกาศ ก.ล.ต. (SEC IT Audit): ตรวจสอบและรับรองว่าระบบ IT ของบริษัทในตลาดทุนเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การสำรองและกู้คืนข้อมูล ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกปรับหรือพักใช้งาน
  2. บริการที่ปรึกษาตามประกาศ ธปท. (BOT IT Audit): ประเมินระบบ IT ของธนาคารและสถาบันการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ ธปท. เพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า
  3. Comprehensive IT Audit: วิเคราะห์ระบบ IT ขององค์กรแบบ 360 องศา เพื่อค้นหาจุดอ่อน ความเสี่ยง และโอกาสในการปรับปรุง พร้อมให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
  4. บริการที่ปรึกษาตามประกาศ คปภ. (OIC IT Audit): ตรวจประเมินระบบ IT ของธุรกิจประกันภัยให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ คปภ. ทั้งในส่วนของการขายประกันภัยออนไลน์ (E-Insurance) และการบริหารความเสี่ยง IT (IT Risk Management) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ประกันภัย
  5. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA/Privacy Audit): ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล

จุดเด่นของบริการ IT Audit ของเราคือ

  • ทีมงานที่เป็นมืออาชีพ มากประสบการณ์ มุ่งมั่นทำงานอย่างซื่อตรงและรอบคอบ
  • การวางแผนและดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ไม่กระทบต่อการทำงานหลัก
  • คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
  • รายงานผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
  • เราการันตีว่าหากใช้บริการกับเรา ระบบ IT ของคุณจะผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น ก.ล.ต. ธปท. คปภ. หรือ สคส. เพราะเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานตรวจสอบเป็นอันดับหนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในการพัฒนาระบบ IT ให้มั่นคงปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยู่เสมอ

หากคุณตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วยระบบ IT ที่มั่นคงปลอดภัย เราคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญและบริการที่ครอบคลุม เราพร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรของคุณสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัล

ติดต่อเราได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปทำความรู้จัก และวางแผนดำเนินการตรวจสอบให้ตรงกับความต้องการของคุณ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับคุณและสร้างความมั่นใจในระบบ IT ร่วมกัน ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการจากทีมงาน MAYASEVEN

IT Regulations and Compliance Audit

อ้างอิง

Secure Your Business with Our Expert IT Audit Services