Penetration Testing Methodology ที่ MAYASEVEN เลือกใช้

เริ่มจากคำถามที่ว่าเราจะทำ penetration testing อย่างไรให้ได้คุณภาพและรักษาคุณภาพงานให้มีความสม่ำเสมอได้ทุก project คือไม่ว่า project ไหนหรือใครเป็นคนทำถ้าเป็นผลงานจากบริษัท MAYASEVEN งานจะต้องออกมามีคุณภาพเหมือนกันทุก project  จากคำถามนั้น ทีมเราได้ช่วยกัน research พวกกระบวนการทดสอบเจาะระบบ, หลักการ, มาตรฐาน, คู่มือ ที่เกี่ยวกับการทำ penetration testing methodology ที่มีอยู่ในปัจจุบันเฉพาะตัวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เพื่อศึกษาว่าเราจะใช้ตัวไหนดีในงานทดสอบเจาะระบบของเรา ปรากฏว่าหลังจากศึกษาเราเริ่มเห็นข้อจำกัดของ penetration testing methodology ของค่ายต่างๆ เช่น เก่าและขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย, รายละเอียดการทดสอบไม่ครบถ้วน, test case มีแต่ case พื้นฐาน, ไม่มีวิธีทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น รวมถึงเราก็ได้เห็นถึงข้อดีและจุดเด่นของแต่ละ penetration testing methodology เลยเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจสายงานทดสอบเจาะระบบหรือ pentester ได้เอาไปต่อยอดกันครับ โดยในบทความนี้เราได้ทำสรุป penetration testing methodology หรือกระบวนการทดสอบเจาะระบบของค่ายต่างๆที่เป็นที่นิยมในการอ้างอิงในการทำ pentest มาให้อ่านว่าค่ายไหนเป็นยังไงบ้าง โดยกำหนดเกณฑ์ขึ้นมา 6 ด้านดังนี้  ความละเอียดในขั้นตอนการทดสอบเจาะระบบ, … Continue reading Penetration Testing Methodology ที่ MAYASEVEN เลือกใช้